1. Uw letselschade bestaat uit tientallen rechtstreekse en zijdelingse problemen. U wordt door onze advocaten en personeel optimaal begeleid bij alle problemen. De voordelen van ons bureau blijken ook uit het commentaar van onze cliënten na de behandeling van de kwestie. De meesten zijn erg tevreden.

2. Ons bureau beschikt over een bij de LSA aangesloten letselschade-advocaat (anders dan de meeste letselschadebureau's). Het is van groot belang dat een ervaren letselschade-advocaat uw kwestie aanstuurt.

3. De Vereniging van Letselschade-advocaten is de best functionerende specialistenvereniging van alle advocatenverenigingen. De aangesloten advocaten moeten niet alleen goede advocaten zijn met een afgeronde advocatenopleiding maar ook een specialistenopleiding hebben gevolgd met strenge opleidingseisen. Daarenboven worden letselschade-advocaten verplicht elk jaar alle juridische ontwikkelingen op letselschadegebied nauwgezet bij te houden in meerdaagse sessies.

4. Wij komen alleen op voor de belangen van slachtoffers en niet ook voor verzekeringsmaatschappijen. Er kunnen dus geen tegenstrijdige belangen ontstaan.

5. Wij vragen bij het winnen van de zaak geen percentage over de opbrengst. No cure no pay (veelal 25% van de opbrengst) is oneerlijk en in het nadeel van het slachtoffer. Wij weten immers welke zaken worden gewonnen en welke niet.

6. Onze uren worden indien de aansprakelijkheid vast staat doorberekend aan de verzekeringsmaatschappij. Die betalen de gebruikelijke tarieven ook die van de letselschade-advocaat. Eventuele kleine verschillen worden pas bij het betalen van grote bedragen achteraf afgerekend. Dus het slachtoffer hoeft in dat geval niet van te voren te betalen.

7. Wij kunnen meteen dreigen met een procedure als de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid en/of de belangrijkste schadebestanddelen niet aanvaardt. Door de kennis en ervaring van een letselschade-advocaat staat meer druk op de ketel. 

8. Als de verzekering onwillig blijft kan meteen worden geprocedeerd bv door in een deelgeschil een voorschot te vragen aan de rechter of om de knoop door te hakken ten aanzien van een geschilpunt dat ons verdeelt houdt. De afwikkeling gaat daardoor sneller en efficienter.

9. Een advocaat kan U anders dan normale letselschadebureau's in aanmerking brengen voor kostenloze rechtsbijstand. Ook de kosten van deskundig onderzoek worden dan voorgeschoten door de staat.

10. Last but not least. Het is van groot belang dat ons bureau goede en overzichtelijke schadeberekeningen maakt waarmee de standpunten worden verhelderd en de onderhandelingen kunnen worden bespoedigd. De opbrengsten zijn daardoor hoger. Zie hiervoor de informatie onder Letselschade berekenen algemeen.

Vergelijkt U deze voordelen maar eens met anderen. Dan bent U snel overtuigd.

WAT ALS U RECHTSBIJSTAND HEEFT?

Een rechtsbijstandsverzekering geeft recht op rechtsbijstand. Dat hoeft geen uitstekende rechtsbijstand te zijn. Het betreft meestal geen advocaat, laat staan een letselschade-advocaat. Het is beter om een letselschade-advocaat in te schakelen als de aansprakelijkheid vaststaat. De kosten van rechtsbijstand behoren tot de schade. Alle schadeposten behoren door de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij te worden vergoed, dus ook de kosten van de advocaat verband houdende met het regelen en met de schadevaststelling. Ook de iets hogere tarieven van een letselschade-advocaat worden veelal als redelijk beoordeeld en dienen te worden vergoed.

Dat geldt evenwel niet indien een procedure moet worden gevoerd. De rechtsbijstand heeft dan wel voordelen indien een procedure noodzakelijk wordt. Het is veelal mogelijk om de zaak van de rechtsbijstandsverzekering wel over te nemen en een voorbehoud te maken op dekking voor een procedure indien deze noodzakelijk wordt. Er zijn rechterlijke uitspraken dat de rechtsbijstandsverzekeringen dit voorbehoud dienen te aanvaarden. In dat geval kunt U ook een letselschade-advocaat kiezen en hoeft U niet de advocatenkeuze van de verzekeringsmaatschappij te aanvaarden.

VOORWAARDEN EN TARIEVEN

In veel kwesties zijn wij bereid een eigen risico te nemen en de kosten pas door te berekenen indien de eerste grote bedragen worden ontvangen. Veelal worden onze declaraties door de verzekeringsmaatschappijen volledig vergoed. Dat is het geval indien de verzekeringsmaatschappij de advocatenkosten niet volledig vergoed. Het kan als uitzondering voorkomen, dat op het einde van de zaak, toch een klein deel van ons honorarium voor Uw rekening komt.

Dat zal het geval zijn als bv de vergoede schade iets lager uitkomt dan de door ons berekende schade of als werkzaamheden zijn verricht die niet persé tot de letselschadekwestie behoren. Het is echter vaak goed zonder uitzondering alle schades te benoemen en te begroten. Ook heeft U veelal steun nodig bij indirecte problemen. Het eigen risico van onze kosten dat wij voor onze rekening nemen is 75%. Uw risico is maximaal 25% over onze redelijke declaraties, voorzover deze niet integraal zijn vergoed door de verzekeringsmaatschappij en worden pas in rekening gebracht indien de grote schadebedragen worden betaald niet eerder.

Onze voorwaarden zijn als volgt:

1. Wij zullen ons inspannen om een voor U zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken.
2. De aansprakelijkheid van ons bureau en van de advocaat die Uw kwestie behandelt is beperkt tot het bedrag van onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat bedrag is € 900.000,- (het dubbele van een standaardverzekering).
3. Op onze overeenkomst is de geschillenregeling van de LSA en daaraan voorafgaande een interne klachtenregeling van toepassing. Als een probleem zou zijn, stellen wij het op prijs dat U het eerst aan ons voorlegt en ons in overleg met U in de gelegeneheid te stellen dit probleem op te lossen.
4. Van beide regelingen kunt U een kopie opvragen. Tot op heden zijn deze regelingen niet nodig geweest.

 

De tarieven zijn per jaar toepasselijk en worden jaarlijks met een standaard index verhoogd.