Arbeidsongevallen

 

Als u schade hebt opgelopen tijdens Uw werk is Uw werkgever hiervoor meestal aansprakelijk. 

Klikt U op de foto voor meer informatie.
 

Verkeersongevallen

Verkeersongevallen kunnen ernstige gevolgen hebben voor alle betrokkenen nu en in de toekomst. 

Klikt U op de foto voor meer informatie.
 

Medische fouten

Artsen en hun medewerkers zijn menselijk en mensen maken fouten. Ook bedienen de artsen zich van hulpmiddelen, die soms gebrekkig kunnen zijn.

Dit alles kan ernstige gevolgen met zich meebrengen, waarvoor de arts of de instelling aansprakelijk kunnen zijn.

Klikt U op de foto voor meer informatie.


 

Benadeelde partij

Als slachtoffer van een strafbaar feit loopt U vaak schade op. Deze schade kan ook tijdens het strafproces tegen de verdachte voor vergoeding in aanmerking komen. Hiervoor kunt U zich voegen in het strafproces als benadeelde partij. Soms is het mogelijk dat de betalingsonmacht van de dader op het OM kan worden afgewenteld, die dan Uw schade voorschiet.

Ook hierbij helpen wij U graag.
Klikt U op de foto voor meer informatie.